Garanti - Mooni - Global
Fri frakt på ordrar över 1490 SEK
Mooni Europe Mooni Sweden Mooni USA

Mooni-produkter har garanti att vara fria från defekter i material och drift under två (2) år. Om det är osannolikt visar sig att produkten är defekt inom denna tidsperiod, kommer importören / tillverkaren att reparera eller ersätta den. Vid retur av den defekta produkten måste försäljningskvittot vara bifogat.

Garantin täcker inte:

problem som orsakats av missbruk eller miljöförhållanden som inte överensstämmer med produktens rekommenderade funktioner. Oavsiktlig eller avsiktlig skada, reparationer eller produktändringar som gjorts av personer utan skriftligt medgivande från Mooni är inte heller giltigt. Batterier anses vara slitdelar, därför är de inte inkluderade i garantin. Om produkten inte fungerar ordentligt på grund av problem med anslutning och / eller åtkomst till din BluetoothTM-enhet (t ex som en mobiltelefon, surfplatta, dator). Onormal spänning. Under inga omständigheter kan importören / tillverkaren hållas ansvarig för skador på föremål eller apparater för tillfälliga eller följdskador eller kostnader som uppkommit. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

För frågor:
Vänligen kontakta oss på support@mooni.com

Mooni International AB

Brädgårdsvägen 28, 236 32, Höllviken.